Thumbnail 1 Thumbnail 1

Thông số kỹ thuật

QUY CÁCH SẢN PHẨM :  D 1500 x R 800 x C 740

LOẠI GỖ : GỖ KEO -  GỖ CHÒ

SẢN PHẨM LIÊN QUAN